Proelit Solutions s.r.o.

IČO:         042 54 147

DIČ:         CZ04254147

Telefon:   737 561 354

emai:       info@proelit.cz

Registrace: OR u Krajského soudu v HK, oddíl C, vložka 35 505

Sídlo: 

Akademika Heyrovského 1178/6

500 03 Hradec Králové

Servisní činnost:

Luční 196

Holohlavy 503 03

Bankovní spojení

č. účtu: 2301386938/2010, FIO Banka